Wat is Bataforum?

Bataforum is de naam van het Nijmeegs Sociaal Forum. Bataforum is een ontmoetingsplek voor mensen uit Nijmegen en omgeving. Mensen die zich willen inzetten voor een andere, duurzame, vreedzame globalisering met een eerlijke verdeling van kennis, macht en welvaart.

Bataforum bestaat onder meer uit de website www.bataforum.nl en de maandelijkse open avond. Deze bijeenkomsten vinden iedere tweede donderdag van de maand plaats op wisselende locaties, maar meestal in de Klinker.

Bataforum is geen actiegroep, partij of organisatie, maar een platform, een ontmoetingsplek voor individuen. Een ruimte om informatie op te doen, ideeën en initiatieven te presenteren. Een ruimte om mensen te ontmoeten waarmee je je initiatief, actiegroep, partij of organisatie gaat opzetten of kunt uitbreiden. Bataforum wil nieuwe initiatieven stimuleren en bestaande initiatieven versterken.

Geschiedenis

Nadat in 2006 het Nederlands Sociaal Forum een weekend in Nijmegen neerstreek, en na de herdenking van de Pierson-acties 25 jaar daarvoor plaatsvonden, kwamen mensen van allerlei pluimage en van allerlei leeftijden in juni 2006 bij elkaar om een maandelijkse ontmoetingsplek te starten. Dit initiatief werd en wordt uitgebreid ondersteund door allerlei mensen uit Nijmegen en omgeving.

Links

  • Nijmeegse Stadskrant over Bataforum (maart 2009)
  • Jaarverslag Bataforum 2008
  • Download de flyer