Woon- en werkpand De Koopvaart bedreigd

geplaatst in: Wonen & kraken | 0

De Gemeente Nijmegen heeft besloten bewoning niet toe te staan, ook ateliers en culturele activiteiten zouden niet in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan.

Het wegvallen van de bewoning en eventuele andere activiteiten betekent het einde van woon- werkpand De Koopvaart. Dit is voor de gebruikers van de Koopvaart een onbegrijpelijke uitkomst en het staat ook lijnrecht tegenover de punten waar Gemeente Nijmegen voor staat, zoals het nauwkeurig omgaan met gemeentegelden, het mogelijk maken van betaalbare woonruimte en werkruimten en het stimuleren van ondernemerschap.

De afdeling Stadsontwikkeling van de Gemeente Nijmegen heeft geconcludeerd dat volgens het huidige bestemmingsplan het niet is toegestaan om te wonen op de huidige locatie van de Koopvaart. Een verrassend besluit gezien de verbouwing van het pand in 2012 naar aanleiding van de komst van de nieuwe stadsbrug. Waar de Koopvaart eerst onteigend zou worden, is er in nauwe samenwerking met de gemeente Nijmegen een oplossing gevonden zodat de Koopvaart als woon- en werkpand zou kunnen blijven voortbestaan. De gemeente heeft een deel van de grond gekocht en daarna voor bijna 100.000 euro geïnvesteerd in de verbouwing van het pand. Deze verbouwing had betrekking op het woongedeelte, dit is ook in de aanvraag van de vergunning duidelijk omschreven. De gemeente was dus op de hoogte van de bewoning en heeft de vergunning verstrekt.

Op 20 augustus heeft Beheersvereniging De Koopvaart de eerste brief van de gemeente Nijmegen ontvangen waarin de overtreding kenbaar is gemaakt. De gemeente heeft het besluit naar aanleiding van onze zienswijze twee keer uitgesteld. Op 8 april jl. is er door de gemeente een dwangsombeschikking opgelegd waarin gesteld wordt dat twee bewoners per 29 juli moeten zijn verhuisd anders wordt een dwangsom opgelegd van €2500,- per week. De andere twee bewoners kunnen door middel van het overgangsrecht op een dienstwoning blijven wonen, maar na hun vertrek is er geen recht op bewoning meer.
Met het wegvallen van het woongedeelte van de Koopvaart wordt de kracht van samen wonen en werken teniet gedaan.  In tijden van crisis zou er juist ondersteuning moeten zijn voor creatieve oplossingen zoals woon-werkpand de Koopvaart waar starters, zelfstandigen en minder draagkrachtigen de mogelijkheid hebben gebruik te maken van een betaalbare werkruimte en woonruimte en wat kan bestaan zonder subsidies.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met dekoopvaart _at_ gmail.com  en steun onze actie op facebook De Koopvaart blijft!