Verslag Open Avond 10 november 2011: op bezoek bij Occupy

geplaatst in: Verslagen | 0

Donderdag 10 november

Aanwezig: Jos, Joost, Frans, Roland, Viola, Marjet, Ronaldo, Jan, Roy, Arthur, Tom, Toon, Ward, Patricia, Juri, Don, Floris, Guido, Gertjan, Thomas, Sjoerd, Arno, Rob, Jasper (not.) Excuses voor eventuele spelfouten, later komen nog enkelen binnen.

Na een voorstelrondje biedt Jos aan de bijeenkomst voor te zitten en wordt een agenda vastgesteld. Hierbij wordt opgemerkt dat het doel van deze bijeenkomst niet is om tot geforceerde actiepunten te komen, maar eerder een kennismaking en verkenning van de mogelijkheden.

Hier volgt een beknopt verslag waar niet alle opmerkingen in zijn verwerkt. Aanvullingen en correcties zijn welkom.

1. Wat is Bataforum?

Bataforum is ontstaan in 2006 naar aanleiding van het tweede Nederlands Sociaal Forum dat in Nijmegen plaatsvond. We wilden toen ook in Nijmegen een permanente ontmoetingsplek voor mensen die zich met een vreedzame, duurzame, eerlijke wereld bezighouden. Bataforum neemt geen standpunten in, maar is een netwerk met een mailinglijst, nieuwsbrief, website en de maandelijkse Open Avonden. Zie ook: http://www.bataforum.nl/over-bataforum

2. Wat is Occupy?

Occupy Nijmegen is een aktiekamp dat sinds 17 oktober het Valkhof bezet. Het is een platte organisatie, met dagelijkse assemblies waarin besluiten worden genomen op basis van consensus volgens het principe van ‘diversiteit in eenheid’. Occupy maakt deel uit van een wereldwijde explosie van bezettingsbewegingen.
Occupy Nijmegen organiseerde vele activiteiten, zoals een manifestatie, optocht, festival. Op korte termijn organiseert Occupy ‘Manifestival’ op vrijdag 11 november om 11.11 uur. Hiervoor is door de gemeente niet de aangevraagde vergunning verleend (geluid, drank). Toch is er iets georganiseerd met sprekers, accoustische muziek, etc.
Occupy Nijmegen heeft ook een facebook groep en zit op twitter. Zie ook: http://www.occupynijmegen.org

3. Juridische ondersteuning

Vanuit Occupy Nijmegen komt de vraag over juridische ondersteuning ivm het verslechteren van de band met gemeente. Geadviseerd wordt om contact op te nemen met wethouder Bert Frings. Ook om over noodzakelijke voorzieningen zoals water en stroom te praten.

4. Zelforganisatie uitgeprocedeerden

Stichting GAST vraagt aandacht voor de nieuwe wet waarin uitgeproceerden illegaal verklaard worden. GAST werkt aan een ‘Opvang Pool’ om bescherming te bieden. Mensen kunnen zich aanmelden om mee te doen. GAST heeft inmiddels al een infotentje en logeertentje op het Valkhof. Zie ook: http://www.stichtinggast.nl

5. Acties buiten het kamp, publiciteit, deelname

Er zijn vragen over het functioneren van de Facebook groep van Occupy. De vele berichten die je krijgt als je je aanmeld kun je uitzetten (menuutje rechtsboven: ‘notifications’ uitvinken). Occupy Nijmegen heeft ook een website (wordt verder aan gewerkt) en er is een aanzet voor een mailinglijst.

Enkele plannen en onderwerpen die wel genoemd, maar niet verder uitgewerkt zijn:
– Occupy Sinterklaas: http://occupysinterklaas.nl/
– Occupy krant, bijvoorbeeld: http://occupiedwallstjournal.com/

Ter aflsuiting komt de vraag aan de orde wat Bataforum hier verder mee gaat doen. Een voorstel is om regelmatig (wekelijks?) grotere bijeenkomsten op het kamp te houden. Dit wordt tijdens de volgende assembly van Occupy besproken en dan horen we of en wanneer dat zou kunnen.