Aanbesteding OV Stadsregio Arnhem Nijmegen: Hermes is deel VeoliaTransdev

geplaatst in: Vrede & globalisering | 0

VeoliaTransdev schuift dochterbedrijf Hermes naar voren als aanbieder voor de concessie openbaar vervoer van de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Beide moederbedrijven van VeoliaTransdev zijn betrokken bij Israëlische schendingen van internationaal recht.

In maart fuseerden de Franse multinationale transportbedrijven Veolia Transport en Transdev. In een motie sprak de Tweede Kamer zich tegen deze fusie uit omdat zij het onwenselijk vond dat VeoliaTransdev twee-derde van de Nederlandse vervoersmarkt in handen zou krijgen.(1) Het parlement deed tevergeefs een beroep op Minister van Infrastructuur Melanie Schultz van Haegen om in te grijpen.(2)

Hermes, VeoliaTransdev en de Nederlandse staat

Hermes is een van de twee bedrijven die in de Stadsregio Arnhem Nijmegen meedingt naar de openbaar-vervoerconcessie. Als dochteronderneming van Connexxion is Hermes onderdeel van het gefuseerde VeoliaTransdev-concern. Tot 2007 was de Nederlandse Staat de eigenaar van Connexxion. In dat jaar kocht Transdev samen met de Bank Nederlandse Gemeenten twee-derde van de aandelen in Connexxion. De rest van de aandelen kan de Staat in 2012 verkopen.(3)

De Nederlandse Staat is als mede-eigenaar van Connexxion verbonden met VeoliaTransdev. Dat wringt, want Nederland heeft volkenrechtelijke verplichtingen die haaks staan op de betrokkenheid bij Israël’s schendingen van het internationaal recht van de twee bedrijven die de aandelen van VeoliaTransdev in handen hebben.

Eigenaren VeoliaTransdev betrokken bij illegale activiteiten

Veolia Environnement en Caisse des Dépôts zijn de aandeelhouders van VeoliaTransdev. Beide zijn betrokken bij illegale activiteiten in bezet Palestijns gebied. Veolia Transport, een dochteronderneming van Veolia Environnement, werkt mee aan een tramlijn tussen West-Jeruzalem en enkele Israëlische nederzettingen op Palestijns gebied. Veolia bezit vijf procent van het City Pass consortium dat verantwoordelijk is voor de aanleg en het onderhouden van de sneltram. Voor de aanleg van een station voor de sneltram in Shuafat is land van een Palestijnse familie geconfisqueerd.(4) Verder heeft Veolia een belang van 80 procent in Connex Jerusalem, het bedrijf dat de tram gaat exploiteren.(5) Veolia heeft haar aandeel in de tramlijn verkocht aan het Israëlische bedrijf Egged Transport, maar zal de komende jaren als consultant bij het project betrokken blijven. Het Israëlische transportbedrijf Dan Bus heeft echter een rechtszaak aangespannen tegen deze deal, omdat Veolia eerder een principe verkoopovereenkomst met Dan Bus had gesloten.

De andere eigenaar van VeoliaTransdev, Caisse des Dépôts, is via zijn dochter, ingenieursbedrijf Egis Rail, ook bij het tramproject in Jeruzalem betrokken. Egis helpt City Pass bij de uitbreiding van het netwerk naar nog meer nederzettingen in de bezette Westelijke Jordaanoever.(6)

Veolia is ook bij andere illegale activiteiten in bezet Palestijns gebied betrokken. Dochteronderneming Connex exploiteert twee buslijnen tussen gemeenten in Israël en nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever, waaronder de nederzettingen Beit Horon en Givat Ze’ev. Deze busdiensten zijn alleen bestemd voor Israëliërs. Palestijnen uit de Westelijke Jordaanoever kunnen geen gebruik maken van de bussen omdat de weg waar de bussen over rijden voor hen verboden is.

Tenslotte beheert een dochteronderneming van Veolia, Onyx, de vuilstort van Tovlan in bezet Palestijns gebied. Veolia is van plan Tovlan aan de illegale nederzetting Massua te verkopen, maar zal als adviseur aan het project verbonden blijven. In Tovlan wordt ook afval uit Israëlische nederzettingen en uit Israël gestort. De vuilstort tast het landschap aan en heeft de infrastructuur van Palestijns gebied veranderd. Dat is in strijd met het internationaal recht.

VeoliaTransdev en schendingen van het internationaal recht

Het sneltramproject en de busdiensten naar Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied dragen bij aan de integratie van deze nederzettingen met Israël. Echter, deze nederzettingen zijn in strijd met artikel 49 van de Vierde Conventie van Genève – dat de bezettende macht verbiedt om delen van haar burgerbevolking naar het bezette grondgebied over te brengen – en met artikel 53 dat de vernieling van eigendommen in het bezette gebied verbiedt. Talloze VN-resoluties en het gezaghebbende oordeel van het Internationale Gerechtshof in Den Haag over de muur in de Palestijnse gebieden hebben dit bevestigd. (7)

Verder verbiedt de Haagse Conventie van 1907 een bezetter om de infrastructuur in het bezette gebied te veranderen. Met de sneltram en de vuilstort van Tovlan is dat echter toch gebeurd.

Verplichtingen van de Nederlandse staat

In zijn oordeel over de bouw van de muur op Palestijns gebied schreef het Internationaal Gerechtshof in 2004 gebied dat de Nederlandse Staat als partij is bij de Conventies van Genève van 1949 en bij het Handvest van de Verenigde Naties de verplichting heeft naleving van deze verdragen door Israël te verzekeren. De volkenrechtelijke verplichtingen van de Staat der Nederlanden gelden ook voor haar organen zoals gemeenten en samenwerkingsverbanden van gemeenten of stadsregio’s.

Volgens Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 over aanbestedingsprocedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten kunnen ondernemers of personen van deelneming aan een opdracht worden uitgesloten als deze “in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende diensten aannemelijk kunnen maken” (zie artikel 45 (2) (d)

Als opdrachtgever voor het openbaar vervoer zou de Stadsregio Arnhem Nijmegen zich verre moeten houden van VeoliaTransdev vanwege de medeplichtigheid van Veolia en Caisse des Dépôts aan Israël’s schendingen van het internationaal recht.

Eindnoten
1. http://ikregeer.nl/documenten/kst-23645-407
2. http://www.depers.nl/economie/549636/Fusie-Veolia-en-Connexxion.html
3. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/860617/2007/07/03/Frans-Transdev-koopt-Connexxion.dhtml
4. http://electronicintifada.net/content/veolia-whitewashes-illegal-light-rail-project/9001
5. http://www.whoprofits.org/Company%20Info.php?id=581
6. http://www.israelvalley.com/news/2011/04/10/31190/israelvalley-banque-une-delegation-de-la-caisse-des-depots-en-israel-philippe-mutricy-directeur-de-cabinet-de-la-caisse-d
7. http://www.viceversaonline.nl/2011/04/%E2%80%98busbedrijf-veolia-schendt-gedragscode%E2%80%99/

Bron: Indymedia.nl