Platform voor de Gesubsideerde Arbeid: Ideecafé en Meldpunt

geplaatst in: Economie & werk | 0

Zoals bekend heeft de gemeente Nijmegen in november 2010 besloten om de gesubsidieerde arbeid voor het grootste gedeelte af te bouwen. De O.R. Uitzicht, de O.R. Wijkwerk, het comité Beter ID en de Nijmeegse Aanpak hebben zich verenigd in het Platform Gesubsidieerde Arbeid Nijmegen. Samen met Doorbraak (een organisatie die mensen van onderop wil organiseren tegen onder andere de bezuinigingen) willen we de belangen van mensen in de gesubsidieerde arbeid behartigen. Hiervoor organiseren we wekelijks het Ideecafé en een Meldpunt.

Het Ideecafé is een ontmoetingsplaats waar mensen aan elkaar hun verhaal kwijt kunnen. Op het  meldpunt kunnen individueel klachten geuit worden met betrekking tot de afbouw van de gesubsidieerde banen. Door deze verhalen te verzamelen kunnen we gezamenlijk druk zetten op de politiek. Het zal misschien niet lukken om de gehele gesubsidieerde arbeid boven water te houden, wel willen we gezamenlijk kijken naar  mogelijkheden om iedereen zoveel mogelijk te ondersteunen.

Ideecafé
Politiek café De Klinker
elke woensdag vanaf 6 april 2011
van 15:30 tot 17:30
van Broeckhuysenstraat 46

Meldpunt
Wijkcentrum Burghardt
elke dinsdag vanaf 12 april 2011
19:00 tot 21:00
Burghardt vd Berghstraat 114

Tot ziens in het Ideecafé of bij het meldpunt.

Het Platform Gesubsidieerde Arbeid Nijmegen.