Antikapitalitische betoging op 1 mei in Nijmegen

geplaatst in: Overig nieuws | 0

Een verbond van arbeiders, schoonmakers, levensliefhebbers, kunstenaars, (bewust) onaangepasten, feministen, anti-kapitalisten, socialisten en anarchisten roept iedereen op om dit jaar naar Nijmegen te gaan om de 1e Mei te vieren en op te komen voor een samenleving die gebaseerd is op zelforganisatie en solidariteit.

Antikapitalistische demonstratie voor een radicaal andere samenleving

Deze landelijke demonstratie zal vertrekken om 14:00 vanaf het  stationsplein in Nijmegen, om in een stoet door de stad te trekken en met sprekers en acties de aandacht te vestigen op verschillende thema’s en eisen. Solidariteit staat dit jaar centraal tijdens de 1 mei demonstratie. In dat kader eisen we: mondiale bestaanszekerheid en open grenzen voor alle mensen. Stop de repressie en controlewaan. Stop privatisering en afbraak sociale voorzieningen. Vrijheid, welvaart en bloemetjesjurken voor iedereen.

Wij zijn solidair met iedereen die strijdt tegen uitsluiting, onderdrukking of uitbuiting. Met als doel: een vrije, solidaire samenleving, wereldwijd.

Solidair met mensen die door de crisis hun inkomen verliezen en uit hun huizen worden gezet.
Terwijl de staat de banken redt, worden mensen aan hun lot overgelaten. De sociale bescherming van werknemers wordt uitgehold, het sociale huurstelsel wordt afgebroken, publieke diensten worden geprivatiseerd. Het wordt tijd om ons te organiseren, verzet te bieden en het lot in eigen handen te nemen

Solidair met iedereen die werkt en uitgebuit wordt, ongeacht of diegene over de ‘juiste’ verblijfspapieren beschikt.

Solidair met de schoonmakers die vaak als uitzendkrachten werken of anderszins onzekere arbeidsomstandigheden opgelegd krijgen.

Solidair met werknemers wereldwijd: Wij steunen arbeiders, boeren en armen in hun strijd tegen de rijken en tegen “onze” bedrijven als Shell, ING en Unilever die hun gronstoffen en arbeid roven.

En zeker ook voor een solidaire samenleving waar niet het recht van de sterkste bepaalt wie een beroep mag doen op vrijheid van meningsuiting en wat je op je hoofd of om je lijf mag dragen. Waar iedereen zichzelf kan zijn: vrouw, man, homo, hetero en alles daar tussen in en waar men niet moet voldoen aan (door blanke mannen) opgelegde normen en waarden.

Meer info: www.1mei.org