Verslag Open Avond 8 april 2010

geplaatst in: Verslagen | 0

Notulen Bataforum open avond donderdag 8 april 2010

Agenda:

TIP

Bos tussen Nijmegen, Molenhoek en Groesbeek

Muurkrant

Voedsel

Klimaatwerkgroep

 

Mededelingen:

TIP: wijkbewoners hebben nog een brief verzonden naar de nieuwe gemeenteraad.

Actie: 1 mei demo in Nijmegen, 14.00 uur stationsplein

Turkije heeft andere landen gevraagd de koerdische arbeuders partij (pkk) te verbieden. Naar aanleiding hiervan zijn in verschillende landen invallen en arrestaties geweest bij Koerdishe organisatie, tv, en dergelijke.

WBVG is financieel in orde verklaard, vorig jaar ging het namelijk niet goed met ze. Het WBVG is eigenaar van verschillende woonwerk panden.

Valkhof: Er is een boekje ‘breken met het verleden’ geschreven over het valkhof. Hierin staat o.a. dat het afbreken van het kasteel een historische, en ook symbolische daad was.

Zondag 2 mei is er feest op de Pontanus (30 jaar!), Radio Rataplan zal voor een paar uur weer de lucht in gaan.

Zondag 11 april is er open dag in de Vasim.

De muurkrant vraagt meedenkers.

 

Bos tussen Nijmegen, Molenhoek en Groesbeek

Heiderijk (o.a. Staatsbosbeheer, prorail) heeft een plan om bos weg te halen om er heide van te maken. Het plan is om 300 hectare bos tussen Nijmegen, Molenhoek en Groesbeek om te hakken, 85 hectare is al weggehaald. Ze kappen het bos o.a. omdat de Mookerheide het moeilijk heeft, en omdat heide goed zou zijn voor bepaalde beestjes. Echter is er geen democratische besluitvorming aan vooraf gegaan. Er is wel een infoavond geweest, 3 weken na deze infoavond is al begonnen met de kap.

Staatbosbeheer moet omzet draaien omdat ze hun eigen broek op moeten houden sinds een paar jaar. Ze hebben n.a.v. de kap een contract afgesloten met Essent voor het leveren van hout, voor ‘groene energie’. Wat is de echte reden van de kap? Reacties hierop worden gevraagd op de volgende website: www.redhetbos.blogspot.nl. Daarnaast zijn aanwonenden bezig met een burgerinitiatief in Groesbeek, er worden ook mensen gevraagd om dit op te zetten in Nijmegen, Molenhoek en Malden.

 

Klimaatwerkgroep

De werkgroep is bezig met terrasverwarmers. Ze gaan kijken hoe de situatie nu is in Nijmegen en gaan er dan acties tegen ondernemen.

Nijmegen wil in de top drie komen van milieuvriendelijkste steden, maar volgens de klimaatwerkgroep moet het beter, ze gaan de gemeente hierop wijzen.

 

Voedsel

Er zijn verschillende actiegroepen rondom voedsel, er is een initiatief in opzet om deze groepen samen te krijgen.