Acties tegen bomenkap rond Groesbeek

geplaatst in: Milieu & publieke ruimte | 0

In de bossen rondom Groesbeek wordt nu, en de komende jaren, hard gewerkt aan kaalslag van de bossen. Hiermee gaat veel natuur verloren. De actiegroep Red Ons Bos verzet zich tegen de bomenkapperij.

Situatie maart 2010
Rond Groesbeek ligt een van de oudste bossen van Nederland (150-200 jaar oud), tevens een van de grootste aaneengesloten bossen. Van dit prachtige gebied is 85 hectare vernietigd om er hei van te maken. Dit was fase 1 van het plan. Dit wordt door veel mensen al als kaalslag ervaren. Als de rest van dit onzalige plan doorgaat, fase 2 en 3, zou er in totaal 300 hectare verdwijnen. Er blijft dan weinig over (zie kaartje: het paarse gebied is al gekapt, het paars gearceerde wordt in de volgende fasen gekapt).

De rust en stilte waarvan we genoten hebben, zijn verdwenen. De rustige stille paadjes evenwijdig aan het niet meer gebruikte spoor richting Groesbeek lopen nu in een kaal, luidruchtig gebied. De planten die het spoor overwoekerden, een stukje mooie, zich ontwikkelende natuur, is gesloopt.

Cultuurlandschap
Heide ontwikkelt zich normalerwijze tot bos. Volgens de plannenmakers mag dit niet. De plannenmakers gaan bepalen wat er wel en niet mag groeien en leven. De natuurlijke ontwikkeling van dit gebied wordt daarmee tot staan gebracht. Vanaf de ontwerptafel wordt bedacht wat de natuur hier in de omgeving mag zijn. Alles wat groeit en niet in de plannen past, zal geveld worden door de motorzaag.
Kiezen voor hei is een keuze voor een cultuurlandschap en niet voor natuurlijke ontwikkeling.

Hei als modegril
Vervanging van bossen door heidevelden is een modeverschijnsel. De waan van de dag. Hei is “in”, bos is “uit”. Wat in de afgelopen 200 jaar is ontstaan, wordt in enkele dagen door deze hype teniet gedaan. De schoolklassen die jaren geleden op boomplantdagen de bossen in gingen, worden nu gevraagd om bomen uit de grond te trekken.
We beschuldigen andere landen van het vernietigen van bossen, dit is niet goed voor het milieu. Hier verdwijnen de laatste stukjes bos die we nog hebben, als we de plannenmakers de kans geven de waan van de dag te volgen.

Waarom moet er volgens de plannenmakers hei komen?
Volgens de plannenmakers (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, ProRail en gemeente Nijmegen, verenigd in Heiderijk) heeft de Mokerhei het wat moeilijk en moet iets uitgebreid worden. Ook moet er aan enkele diertjes overlevingskans geboden worden.
Maar de oplossingen staan niet in verhouding tot het middel:
De Mookerheide beslaat slechts 37 hectare. 300 erbij is geheel buiten proportie.
Het redden van diersoorten is een nobel streven, maar niet ten koste van bestaande natuur en ten koste van andere diersoorten.
Heiderijk verschuilt zich achter Europese regelgeving. Die regelgeving doelt op het beschermen van bedreigde diersoorten, niet op het vernietigen van natuur.
Dit kunnen niet de werkelijke redenen zijn.

Wat zijn volgens ons de werkelijke redenen?
Het modeverschijnsel hei is hierboven al genoemd. Verder spelen commerciële belangen een rol:
Staatsbosbeheer is een zelfstandig bestuursorgaan geworden en is gestart met commerciële activiteiten. Staatsbosbeheer moet, volgens contract met Essent, dit jaar dubbel zoveel houtsnippers leveren voor de “groene” stroom. Dus: heb je groene stroom, dan zie je binnenkort de stapels hout, die nu op de kaalgeslagen plekken in het bos liggen, in je woonkamer terug als energie.
Er zijn subsidiepotjes en er zijn organisaties die bezig willen blijven……..dus die maken grootse plannen, nodig of niet, gewenst of niet.
Bevestiging van het commerciële karakter de plannen vinden we op de website van Heiderijk. Er staat dat vele instanties samenwerken aan de bescherming van soorten, “om er zelf ook van te profiteren”. En verder: …….”is het goed voor de economie”.

Het redden van plantjes en diertjes (grote aaibaarheidsfactor), wordt aangevoerd om commerciële activiteiten die desastreus zijn voor leefomgeving en leefmilieu, goed te praten.

Besluitvorming en informatievoorziening
Het gebied is eigendom van organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en ProRail. Zij zijn zowel eigenaar als beslisser over wat er met dit gebied gaat gebeuren. Hoewel een groot deel van het bos dichtbij Groesbeek ligt, heeft de Gemeente Groesbeek geen invloed op de besluitvorming gehad. Naar wij gehoord hebben is het niet eens in de gemeenteraad besproken! Gebruikers en omwonende van het gebied zijn niet gehoord. Er is een “informatieavond” geweest, minder dan een maand voor de start van het project. Uit de vele reacties die wij op onze actie krijgen, blijkt dat velen zich overvallen voelen door het project. Men wordt geconfronteerd met de kaalslag, bijna niemand wist van de plannen. Velen die er wel van wisten, zijn geschrokken van de proporties.
De plannen waren overigens al jaren bekend bij de organisaties die onder Heiderijk vallen, maar zijn dus pas kort van te voren bekend gemaakt.

Is het project nog te stoppen?
De plannen voor fase 2 en 3 liggen vermoedelijk ook al lang klaar, maar worden (nog) niet naar buiten gebracht. Wat het precies wordt weten we niet. Wel weten we dat het gaat om 215 hectare, waarvan een groot deel richting Mookerheide. Natuurlijk zijn deze plannen te stoppen. Spreek de eigenaren van het gebied aan op de plannen, laat je protest horen.
Omdat de eigenaren van het gebied tevens de beslissers zijn over wat er mee gebeurt en commerciële belangen hebben is het van belang dat we deze organisaties kritisch volgen en laten horen wat we vinden van de keuzes die gemaakt zijn.

Laat je protest horen op info@heiderijk.nl
Stuur een cc naar ons: redhetbos@upcmail.nl

Meer info over activeiten, flyers, foto’s en filmpjes op http://redonsbos.blogspot.com/