Verslag Open Avond 11 maart 2010

geplaatst in: Verslagen | 0

Agenda:

Huis van de topsport

Groene campus

Opheffing basisbeurs studenten

Raadsverkiezingen

Muurkrant

Staking Turkije

Mededelingen

 

Huis van de Topsport

De activiteitendag is matig bezocht. Het debat dat ook op de activiteitendag plaatsvond was goed. Mensen uit de buurt hebben zich goed gemengd in het debat, ze waren kritisch. J. van Dijk (SP) deed goed mee aan het debat, Chantal Teunissen (CDA) wilde alle mogelijkheden openhouden voor Nijmegen, ze had weinig visie, Hayke Veldman (VVD) was voor het TIP, maar deed nogal ‘draaikonterig’, Wiet Benda (Nijmegen Nu) moedigde de mensen uit de buurt goed aan, Noël Vergunst ( GroenLinks) had goede standpunten maar was nogal routineus. D66 en PvdA hadden gezegd te komen, maar zijn niet op komen dagen.

Opvallend was dat het leek alsof het TIP niet meer door zou gaan, dit is echter nog niet duidelijk.

 

Raadsverkiezingen

GroenLinks heeft gezegd dat ze kijken naar de optie van PvdA, D66 en GroenLinks. Daarnaast hebben ze ook gezegd dat ze de SP op voorhand niet uit willen sluiten. GroenLinks, PvdA en SP hebben namelijk nog steeds een meerderheid. D66 heeft gezegd dat ze veel zetels hebben gewonnen omdat ze een breuk met het oude beleid willen. De vraag is nu hoe GroenLinks hiermee omgaat.

 

Staking Turkije

In Turkije hebben de afgelopen tijd duizenden mensen gestaakt. 12.000 mensen die werkten in de tabaksindustrie zijn namelijk ontslagen. Zij hadden een vast contract en nu is hen een nieuw contract aangeboden met flexibele uren, waarbij zij minder loon per uur zullen krijgen, en dus geen garantie meer hebben op werk. Hier zijn vele arbeiders tegen aan het protesteren. Ze hebben in Ankara een tentenkamp opgeslagen.

 

Mededelingen:

Groene campus: B&W hebben gezegd dat ze tegen aantasting van het groen zijn.

Opheffing basisbeurs: Het is niet duidelijk wat hiermee gaat gebeuren nu het kabinet is gevallen.

Kraakverbod: 13 april wordt het kraakverbod behandeld in de 1e kamer. Het is op 9 maart niet controversieel verklaard in de 2e kamer.

Nieuwe kraak: Het pand van Berntsen en Braam (hoek graafseweg/ nieuwe nonnendaalseweg/ palmstraat) is gekraakt, hier willen de krakers een autonoom centrum maken. Alle hulp is welkom.

Klimaat: De klimaatclub Nijmegen komt a.s. woensdag bij elkaar in de kaaplandstraat 53, om 19.30 uur.

Artikel in de Groene: S. Nino Becerra ( Catalaans hoogleraar) heeft de economische crisis voorspeld en doet in het volgende artikel nog meer voorspellingen over de (komende) crisissen: www.groene.nl/2010/2 het gaat om het artikel “Steeds meer mensen zijn overbodig”.

Muurkrant: Een aantal mensen willen (weer) een muurkrant gaat maken in Nijmegen, mensen die mee willen helpen worden verzocht contact op te nemen met: lauravan99@hotmail.com.

Agenda Bataforumavond 8 april:

4 daagse actie plannen

Muurkrant

Plannen voor een discussieforum op de Bataforum website ( Arnoud?)

Andere agendapunten welkom!