Bataforum Jaarverslag 2008

geplaatst in: Verslagen | 0

Over Bataforum

Bataforum is ontstaan tijdens en rond het Nederlands Sociaal Forum dat in mei 2006 in Nijmegen plaatsvond. Als aanvulling op dit soort landelijke eenmalige evenementen bleek er grote behoefte om de sociale beweging meer permanent en dichter bij huis in te organiseren. De bestaande Nijmeegse platforms (Keer het Tij Nijmegen, het Nijmeegs Platform tegen de Nieuwe Oorlog en het Platform voor een Breed Pardon) waren ook op zoek naar vernieuwing en verbreding. Vanuit deze groepen is toen samen met een aantal enthousiaste Nijmeegse deelnemers aan het Nederlands Sociaal Forum het idee van Bataforum gelanceerd. In juni 2006 vond de eerste bijeenkomst plaats met ruim 50 mensen.

Bataforum is een ontmoetingsplek voor mensen uit Nijmegen en omgeving. Mensen die zich willen inzetten voor een andere, duurzame, vreedzame globalisering met een eerlijke verdeling van kennis, macht en welvaart. Bataforum is geen actiegroep, partij of organisatie, maar een platform, een ontmoetingsplek voor individuen. Een ruimte om informatie op te doen, ideeën en plannen te presenteren. Bataforum wil nieuwe initiatieven stimuleren en bestaande initiatieven versterken.

De belangrijkste ontmoetingsplek van Bataforum is de maandelijkse Open Avond, iedere tweede donderdag van de maand. De agenda is altijd open: iedereen kan voorstellen doen, acties aankondigen, discussiethema’s aandragen of interessante gastsprekers uitnodigen. Daarnaast bieden de website en de mailinglijsten alle ruimte om informatie uit te wisselen.

De deelnemers aan Bataforum vormen een bont gezelschap met een enorme diversiteit aan achtergronden. De grote winst hiervan is dat nogal wat barrières (bijvoorbeeld tussen generaties of subcultuurtjes) aan het licht komen en dus doorbroken kunnen worden.

De Open Avonden vinden plaats op wisselende locaties (Grote Broek, Assata Info, Turkse Volksvereniging DHD, De Broeikas, Milieu Educatie Centrum). Hierdoor ontstaat een leuke kennismaking met wereldverbeterend Nijmegen. Zo maakt Bataforum ook dankbaar gebruik van andere clubs die sociale bewegingen faciliteren, zoals Antenna (webhosting) en Extrapool (drukwerk).


Activiteiten 2008

Tijdens de Open Avonden van Bataforum hebben dit jaar uiteenlopende organisaties hun activiteiten en plannen gepresenteerd: Stichting Goshamadeed, Stichting Aziz Nesin, Stichting Gast, Wasbord, Party for Peace. Ook was er terugkerende aandacht voor de perikelen rond een aantal bekende culturele en politieke vrijplaatsen: de Vasim, de Grote Broek en Fort Pannerden. Enkele andere hoogtepunten: de verhalen van speciale gast Kees van den Bosch over de acties tegen de kweekreaktor in Kalkar en de geschiedenis van basisgroepen; Greet Goverde vertelt over haar ervaringen tijdens het Europees Sociaal Forum; Ronald Aalders van Milieudefensie Nijmegen geeft een rondleiding op de veelbesproken Hessenberg. Tenslotte is vanuit de Open Avonden een concrete bijdrage geleverd aan een reeks informatieve avonden over China, de acties tegen de G8 in Nijmegen, en niet te vergeten Vrijplaats de Lastpost.

De interactieve website van Bataforum (www.bataforum.nl) werd permanent aangevuld met aankondigingen en verslagen van activiteiten in Nijmeegse actiekringen. Met een up-to-date agenda, veel foto’s en filmpjes, trok de website in 2008 bijna 50.000 unieke bezoekers. Via de maandelijkse digitale nieuwsbrief worden zo’n 500 abonnees op de hoogte gehouden van de activiteiten binnen en rond Bataforum.

 

Plannen voor 2009

Natuurlijk wil Bataforum in het komende jaar het netwerk verder uitbereiden, de discussies verdiepen, nog meer initiatieven opwekken en versterken. Bataforum is inderdaad ook niet zozeer een organisatie, maar vooral een proces. Een experimenteel proces van ontmoeting, uitwisseling en vernieuwing. Nu Bataforum ruim twee en een half jaar bestaat, hebben we gezien dat deze vorm heel waardevol en vruchtbaar is geweest. Aan de andere kant realiseren we ons ook dat het een kwetsbaar proces is. Zo moeten de uiteenlopende prioriteiten en verwachtingen van de deelnemers continu worden meegenomen. Het ‘leren organiseren’ is dus misschien wel de belangrijkste (blijvende) uitdaging voor Bataforum.

Als tegenwicht voor de meer informele Open Avonden is nu door een aantal deelnemers van Bataforum het initiatief genomen om een grote debatavond te organiseren. Het idee is namelijk dat hiermee weer een ander publiek kan worden bereikt en een bepaald thema meer uitgediept kan worden. Op woensdag 21 januari vond het eerste debat plaats onder de titel ‘De Ruimte Benutten’, over leegstand en het kraakverbod. Afhankelijk van de evaluatie van deze avond wordt gekeken naar een mogelijk vervolg.

Hoewel het Nederlands Sociaal Forum sinds de zomer van 2007 in een slapende toestand verkeert, is Bataforum – het Nijmeegs Sociaal Forum – springlevend. Het concept van een lokaal actie- en discussieplatform dat op een open en flexibele manier verbindingen kan leggen tussen allerlei verschillende mensen, blijkt weerklank te krijgen. Onder andere vanuit Amsterdam hebben we positieve signalen ontvangen. We zullen ook komend jaar onze ervaringen uitwisselen en mensen in andere steden aanmoedigen om zelf aan de slag te gaan.