In memoriam: Gerard Legebeke

geplaatst in: Overig nieuws | 0

Vrijdagavond 1 augustus is Gerard Legebeke op 54-jarige leeftijd overleden na een hartstilstand tijdens een fietstocht. Hij was op vakantie in Midden-Frankrijk. Eerder dit jaar was Gerard al gedotterd, maar hij was er niet helemaal zeker op: de hartkwaal had hij van zijn vader geërfd die daaraan ook op 54-jarige leeftijd overleed.

Gerard wordt op zaterdag 9 augustus begraven op de begraafplaats aan de Daalseweg te Nijmegen. Tussen 12:00 en 13:00 uur kan van Gerard afscheid worden genomen en kan er schriftelijk worden gecondoleerd in de Stevenskerk. De dienst begint aldaar om 13:30. Daarna volgt de begrafenis aan de Daalseweg, waarna in De Vereeniging een informeel samenzijn is met de gelegenheid persoonlijk te condoleren.

Enkele onvolledige herinneringen:

In de jaren zeventig schreef Gerard voor het NUB, het Nijmeegs UniversiteitsBlad. Eerst was dat het officiële orgaan van de universiteit, maar de redaktie werd door aktivistische studenten overgenomen en het blad werd door de universiteit afgestoten. Het NUB ging zelfstandig verder als (zeer) maatschappijkritisch blad met o.a. Gerard als schrijver.

Gerard was ook betrokken bij het Nijmeegse Anti-Militaristies Buro (AMB).

In de jaren tachtig kraakte Gerard “op stand” in de Nijmeegse villabuurt, aan de Kwakkenbergweg, dit tot grote ergenis van de chique buurt. Hun ‘relaties’ bij het gevestigd gezag waren voldoende voor een onwettige ontruiming van de “gentleman kraker”.

Gerard’s journalistieke onderzoekstalenten kwamen ook tot uiting in bijdragen aan uitgaves van Buro Jansen en Janssen, kritisch onderzoeksburo van politie en inlichtingendiensten.

In 1992 startte hij samen met anderen het journalistieke onderzoeksprogramma Argos (VPRO-radio). Argos wist in de ruim 15 jaar van haar bestaan vele zaken te onthullen die bijvoorbeeld politiek Den Haag liever geheim had willen houden, zoals bijvoorbeeld Srebrenica (en het verdwenen fotorolletje) en recent de Nederlandse militairen die in Afghanistan buiten hun hun mandaatgebied opereerden. Argos won diverse journalistieke prijzen, o.a. De Tegel voor de laatstgenoemde onthulling. Minister Middelkoop liet zich bij deze affaire kennen als iemand die de waarheid niet overdreven veel liefheeft (zie ook http://kurl.nl?3466 ).

Gerard bleef gevraagd en ongevraagd klaarstaan voor aktivistisch Nijmegen met informatie, raad en inzicht.

Luister op http://www.vpro.nl/ovt naar OVT van zondag 3 augustus, uur 1, 02:28-12:20 minuten. Op vrijdagochtend 8 augustus zendt Radio 1 een Argos-compilatie uit (om 11:30 uur).

Condoleance-register is op http://www.condoleance.nl . Postadres is Gerard’s adres: Parkweg 44, 6511 BH  NIJMEGEN.

“Actie, die altijd doorgaat en ook altijd effect heeft”