Bijeenkomst Keer het Tij Nijmegen

geplaatst in: Overig nieuws | 0

Keer het Tij Nijmegen is een lokaal actieplatform dat zich verzet tegen het beleid van de kabinetten Balkenende en tegen de golf van verrechtsing. KhT Nijmegen werd opgericht in 2002 en heeft sindsdien op tal van terreinen van zich laten horen (zie dit archief). Inmiddels liggen de activiteiten al een jaar stil en de vraag of en hoe we een vervolg willen geven aan dit initiatief.

Donderdag 22 maart 2007 | DHD | Tollenstraat 83 | Aanvang 20:00u

Op donderdag 22 maart om 20:00 u willen we bijelkaar komen om te bespreken wat we verder met Keer het Tij gaan doen. Hierbij willen we in ieder geval beslissen over een aantal praktische zaken, zoals de financien. Belangrijker is nauurlijk de vraag hoe we terugkijken op de activiteiten en rol van een lokaal platform als KhT en of we dat willen voortzetten.

Inmiddels is een groot deel van de KhT-ers betrokken bij Bataforum – het
Nijmeegs Sociaal Forum. Gezien de doelstelling en opzet van Bataforum blijkt er nog altijd behoefte aan andere soorten lokale platforms, die meer thematisch en/of actiegericht zijn. De vraag is nu of KhT op de een of andere manier impulsen kan geven tot oprichting van
een hernieuwd platform (over de naam valt natuurlijk te praten).
Uiteraard is er ruimte voor allerlei andere voorstellen. Mocht toch
blijken dat we KhT definitief opheffen, dan is de bijeenkomst in ieder
geval bedoeld als leuke afsluiting.