Protest-excursie in de Berendonck

geplaatst in: Milieu & publieke ruimte | 0

Zondag 14 januari 2007 | Berendonck | 13:00-15:30

Het Recreatiegemeenschap Veluwe wil meer geld verdienen met ‘de Berendonck’, het recreatiegebied tussen Wijchen en Nijmegen. De rust en de natuur dreigen daarvan de dupe te worden. Een forse uitbreiding van het golfterrein bedreigt bovendien de toegankelijkheid. Deze excursie dient om de waarde van het gebied te laten zien.

Verzamelen: parkeerterrein aan de noordzijde van de sportvelden bij de Staddijk, Nijmegen-Dukenburg. Gratis. Georganiseerd door IVN Rijk van Nijmegen, Milieudefensie Nijmegen en Natuur- en Milieuvereniging Wijchen. Info: Alex de Meijer, 024 3561778. E-mail: \n nijmegen@milieudefensie.nl

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Achtergrondinformatie

Binnenkort bespreekt de gemeenteraad van Wijchen de ontwikkelingsvisie voor Berendonck van de Recreatiegemeenschap Veluwe (RGV), die wordt onderschreven door het College van B&W. Om meer geld uit de Berendonck te halen, volgens de RGV nodig voor het onderhoud op lange termijn, en om het gebied aantrekkelijk te maken voor een groter publiek, komen er een ‘high rope course’, een horecapaviljoen, een sauna en groepsaccommodaties en wil het RGV seizoensverlenging en meer evenementen. Het golfterrein wordt opnieuw uitgebreid: van 18 naar 27 ‘holes’. Om doorzicht naar het recreatiegebied te creëren wil het RGV veel bomen en struiken kappen langs de A73.

De Berendonck is van iedereen

Een coalitie van meer dan 25 natuur-, milieu- en bewonersorganisaties heeft grote zorgen over een deel van de plannen van de RGV. Wij begrijpen dat een opwaardering van de Berendonck nodig is, maar we hebben bedenkingen bij een té grote toename van voorzieningen, die jaarrond en ook ’s avonds laat veel publiek en auto’s zullen aantrekken. Ook vrezen we de nadelen van te veel (grootschalige) evenementen: de (nacht)rust van zowel de natuur als de omwonenden wordt erdoor verstoord en delen van het gebied liggen er na afloop lange tijd belabberd bij!

Bovenal echter maken wij ernstig bezwaar tegen het opnieuw aan de openbaarheid onttrekken van een deel van de Berendonck. De Berendonck is 25 jaar geleden aangelegd voor álle bewoners uit de omliggende steden en dorpen, meer specifiek uit de nieuwe wijken van Wijchen en Dukenburg. Met name de voorgestelde forse uitbreiding van het golfterrein van BurgGolf komt ten bate aan een beperkte groep recreanten, die voor zijn activiteiten al bijna de helft van het Berendonckterrein ter beschikking heeft.

Doordat het golfterrein niet openbaar toegankelijk is zijn talloze (potentiële) wandelroutes afgesneden. Ingeklemd tussen de recreatieplas en het golfterrein moeten wandelaars en fietsers vaak hetzelfde smalle pad delen; voor beiden vervelend. In het meest natuurrijke, zuidelijke deel van de Berendonck kunnen mensen nu nog wél vrij rondstruinen. Maar daar is nu de uitbreiding van het golfterrein gepland. Voor inwoners van Dukenburg verdwijnt daarmee het meest nabije natuurrijke toevluchtsoord bij zuidwestenwind, wanneer de herrie van de A73 niet te harden is. Vanwege het rooien van bomen en struiken langs de A73 zal de geluids- en visuele hinder van de snelweg in de Berendonck fors toenemen.

Natuurwaarden bedreigd

De Berendonck is destijds mede aangelegd om de recreatiedruk op de natuurgebieden in de omgeving te verminderen. Met de RGV-plannen zullen rustig wandelen en natuurbeleving echter verloren gaan op de Berendonck. De druk op het Wijchense Ven en op de Hatertse en Overasseltse Vennen zal extra toenemen. In het Vennengebied – onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur, met veel zeldzame soorten – is recent flink geïnvesteerd om kwetsbare vormen van natuur terug te krijgen. Deze inspanning zal door de RGV-plannen deels voor niets zijn geweest!

Maar ook de Berendonck zelf is inmiddels behoorlijk natuurrijk. De beboste ruigtes herbergen bijzondere kruiden en dienen als overwinteringsgebied voor diverse dieren. De das is hier zeer actief, wat blijkt uit de twee nieuwe dassenburchten die de Berendonck pas rijker is geworden. Het leefgebied van deze beschermde diersoort mag niet zomaar worden aangetast, maar dat zal met de RGV-plannen zeker gebeuren.

Wij hopen dat de provincie de door ons genoemde bezwaren serieus neemt en bereid is bij de gemeente Wijchen (en het RGV) aan te dringen op een forse bijstelling van de visie van het RGV. Openbare toegankelijkheid en voldoende ruimte voor de natuur en rustige vormen van recreatie moeten naar onze mening leidend blijven op de Berendonck.