Verslag Open Avond 9 november 2006

geplaatst in: Verslagen | 0

Locatie: het gebouw van de DHD aan de Tollensstraat
Aanwezig: 16 personen. Twee afmeldingen.

Agenda
1. Begintijd
2. Publiciteit
3. Stemmen
4. Sociaal Festival Nijmegen
5. Mededelingen

1. Begin- en eindtijden
De bijeenkomst van vandaag begon bijna een uur te laat. Een pleidooi voor een strakkere begintijd werd nog niet door iedereen overgenomen.

2. Publiciteit
Het zou goed zijn als we er in slagen meer mensen te betrekken bij de bijeenkomsten van het Bataforum. Daarbij moeten we de vraag blijven
stellen naar de functie van de maandelijkse bijeenkomst en de mogelijkheden die het samenzijn oplevert. We moeten actief mensen benaderen en hen op de hoogte brengen van wat er in Nijmegen gebeurt en wat er verder nog zou kunnen gebeuren. Niet de structuur staat daarbij voorop, maar het samenwerken. Misschien is het ook raadzaam een vaste vergaderstek te kiezen. Of dat bij de DHD moet, waar we gastvrij zijn ontvangen, of dat een plaats in het centrum van de stad de voorkeur verdient, blijft de vraag. Sommigen vinden het een prettig idee om te ‘reizen’ met het Bataforum, en steeds een andere plek te kiezen; ze menen dat een website als vaste plek al voldoende is. Anderen hebben een voorkeur voor een vaste locatie om bijeen te komen.
Er is een groep die de website gaat opzetten en beheren. Ze heeft vertraging opgelopen bij haar werkzaamheden vanwege technisch malheur,
maar gaat de komende tijd snel actiever worden. De beloofde flyer van het Bataforum laat nog even op zich wachten.

3. Stemmen
De Partij voor de Waarheid, gevormd door mensen die verontrust zijn over “9/11” en de gevolgen daarvan, is niet toegelaten door de Kiesraad. De
Partij heeft zich aangesloten bij de verzamellijst Lijst 14. Vanaf nu is er een website www.openheidoverirak.nu op het internet; doel daarvan is
momentum creëren om de politiek te dwingen openheid te geven over wat er na de aanslagen in Amerika in de aanloop van de oorlog in Irak is gebeurt. “It is not the people who vote that count, but the people who count the votes”.
Dit fijne Stalin-citaat vormt de opmaat voor een waarschuwing aan mensen die gaan stemmen: doe dat in een gemeente die nog gebruik maakt van het
rode potlood. De stemcomputers die de laatste jaren gangbaar zijn geworden, zijn niet te vertrouwen, zoals een groep onlangs aantoonde. Ze kunnen worden gemanipuleerd. Stemmen met het rode potlood is veel beter.

4. Nijmeegs Sociaal Festival

Er is een plan in de maak om in Nijmegen een Sociaal Festival te organiseren, najaar 2007. In het proces dat tot zo’n festival leidt, zouden uiteenlopende raden, organisaties en maatschappelijke initiatieven met elkaar in contact gebracht moeten worden. Er zou een sociale agenda voor de stad Nijmegen
tot stand kunnen komen, gedragen door mensen en groepen met ideeën over hoe het anders en beter zou kunnen gaan in Nijmegen. Het festival zelf is geen einddoel, maar eerder een fase in een langer proces.
Het Bataforum heeft hier mogelijk een taak te vervullen. Bataforum en sociaal festival kunnen elkaar versterken. Over de details praten we als er een duidelijker plan op tafel ligt. De belofte wordt gedaan dat het conceptvoorstel over zo’n sociaal festival binnen afzienbare tijd op tafel ligt.

5. Mededelingen

  • Van 1 tot 3 november vindt in Utrecht het 2DH5 festival plaats. Het is een soort mini sociaal forum, dat een aantal basisgroepen en netwerken van activisten samenbrengt. Ze spreken vooral over actiemethoden. Op de website van 2DH5 informatie over het programma.
  • Er is op 12 november in Tilburg een dag over migratie.
  • Op 15 november vindt in de Binnenstad de herdenking plaats van de moord op Louis Sévèke, nu één jaar geleden.
  • Er is een website openheid.nl, ter bevordering van een open samenleving. Buro Janssen en Janssens werken daaraan mee.
  • De activiteiten van AFA Nijmegen komen even ter sprake. Geprobeerd wordt enkele mensen van AFA naar het Bataforum te halen.

De volgende bijeenkomst van het Bataforum vindt plaats op 14 december op
de Tollensstraat bij de DHD.

(dit verslag door André Bons)