Verslag Open Avond 12 oktober 2006

geplaatst in: Verslagen | 0

Excuses dat jullie zolang op dit verslag hebben moeten wachten.
Zal de volgende keer niet meer gebeuren.

Aanwezig waren in ieder geval, allemaal op persoonlijke titel: Jasper, Jacqueline, Laura, ik, Andre, Kenan, Frans, Mamadou, Sjoerd, Gertjan, Jan-Frank, Joost, Christa, Hanneke,Frans, Esther, Anna, Rob, Arthur, Regine

De agenda wordt voorgelezen door Jasper en omvat deze keer:
1. Gertjan en zijn avonturen bij de bisonbaai.
2. Jasper over de mediawerkplaats
3. ‘Iets met verkiezingen’ door Esther n.a.v. een mailtje van Audrey daarover.
4. 15 november (dat is dus de dag waarop Louis vermoord werd)
5. St. Gast aftelactie en verdere acties
6. Vergadering van het landelijke Sociaal Forum.

1. Gertjan over de bomenkap bij de bisonbaai

Op dit moment (tijdens de vergadering dus) zijn de bomen aan de dijk weg.
Staasbosbeheer doen wat ze willen (‘een staat in een staat’) en heeft nog meer
bomen op het menu staan. Deze kunnen nog wel gered worden. Andre zegt dat
Staasbosbeheer ook elders aan het kappen is (milingerwaard?). Frans en Esther
zeggen dat ze nog een regionale ijzervreter van de SP kennen die zich waarschijnlijk ook wel vo or deze zaak wil inzetten, ze zullen Gertjan met hem in contact brengen. De ‘Vrienden van de Bisonbaai’ zijn op dit moment vooral bezig het vuurtje brandende te houden via oa. de media. Ook worden er juridische adviezen ingewonnen. Het laatste nieuwtje is dat een boze boswachter naakte badgasten wegjaagde. U wordt op de hoogte gehouden.

2. Jasper over de nieuwe mediawerkplaats

Er is een nieuwe mediawerkplaats! Deze is gevestigd in de nieuwe lokatie van
DHD aan de Tollenstraat 83 in het Willemskwartier (routebeschrijving volgt nog!). Het is de bedoeling dat iedereen die iets wil met de/een sociale beweging hier terecht kan om zijn plannen tot uitvoer te brengen. Het is ook een ideale plek om samen aan projecten te werken. Dus heb je nog een goede oude printer of monitor dat moet je dat even laten weten! Update: de eerste printer is binnen! Dankzij Esther! Overigens is voor de DHD gekozen omdat op deze plek veel verschillende mensen komen waar in de toekomst goed mee kan worden samengewerkt. Zo gaat er binnenkort in hetzelfde gebouw een groep Iraniers aan de slag. De lokatie die in een eerder stadium genoemd is, de Grote Broek, valt af omdat het proces daar te langzaam gaat en waarschijnlijk ook de huurprijs erg hoog zou worden. Bovendien kennen we de meeste mensen daar al (maar dat geldt vast niet voor iedereen). Sjoerd wil trouwens ook meedoen, net als vriend Tjade, maar we hebben daarbij wel wat begeleiding nodig. Zeker omdat we ook mee willen helpen met de website. Sjoerd wil graag ook werk maken van bijvoorbeeld een radiozender. Dit idee was al eerder geopperd. Rob B. merkt op dat op dat dit goede ideeen zijn maar dat niemand
boos moet worden als het er toch niet, of pas later van komt. Er is namelijk zoveel te doen en het is jammer als mensen teleurgesteld ophouden wanneer een project onverhoopt spaak loopt.
Dan is er nog iets: de mailtjes van deze mailinglijst waren op het moment van de vergadering online terug te lezen via onze server antenna. Een aantal mensen had hier bezwaar tegen (anderen juist niet) en er werd besloten dit voorlopig stop te zetten. Volgens mij is dit inmiddels gebeurt. Verder waren er wat technische problemen met de mailinglijst, ook hier wordt zoveel
mogelijk tegen gedaan. De technische mensen zijn constant bezig met het zoeken
naar oplossingen, maar ook zij hebben niet alles in de hand.

3. Esther over de verkiezingen

Audrey (niet aanwezig) had eerder een mailtje rondgestuurd met de vraag of er vanuit Keer het Tij of Bataforum iets met de verkiezingen ging gebeuren. Ze wilde hier zelf in ieder geval wel iets mee doen. Esther dacht dat Audrey een plan had maar de meesten gingen er van uit dat dit niet het geval was. Esther gaat hier contact over opnemen met Audrey. Overigens komt de organisatie van Esther, de FNV, niet met een stemadvies maar met een stemwijzer voor leden en geinteresseerden. Organisaties die wel met een stemadvies komen, de politieke partijen, zijn omdat het campagne-tijd is niet aanwezig op de vergadering. Sjoerd (?) denkt dat deze zich niet willen presenteren via platform’s of sites bataforum. Ze doen dit liever via hun eigen kanalen. De SP doet dit waarschijnlijk tijdens Sint Maarten (11 november) en Sinterklaas.

4. Regine en Frans over de aftelactie (naar een pardon voor vluchtelingen) en andere acties van St. Gast.

De eerste vraag over de aftelactie (die dus al geweest is) is of de publicatie wel goed is verlopen. Veel mensen bleken er namelijk niks van af te weten. De meeste aanwezigen wisten er echter wel degelijk vanaf.
De volgende actie wordt een sponserloop tijdens het 7 heuvelenwandelen. Wees niet bang, wandelen. Want dat doen ze blijkbaar ook paralel aan de 7 heuvelenloop. Dit is op 19 november. Je kan je aanmelden op www.zevenheuvelenomloop.nl. Pas wel op dat je je niet aanmeld voor het rennen. Vervolgens kan je voor de overige dingen contact opnemen met stichtinggast op xs4all.nl Zaterdag 4 november van 14.00-16.00 is er een landelijke aftelactie in Den Haag. De bedoeling is om vooral op de PvdA druk uit te oefenen voor een toekomstig gastvrij en humaan vluchtelingenbeleid. Er gaan bussen, maar laat op tijd horen of je meewilt! Ook Onbegrensd en Vluchtelingenwerk schijnen een bus te willen organiseren.
In Nijmegen is er op 26 september om 20:00 op het Koningsplein een fakkelwake
voor de slachtoffers van de Schipholbrand, dan een jaar geleden. Zie ook: http://www.schipholwakes.nl

5. Vergadering landelijk sociaal forum, Jasper

Het volgende NSF is in 2008. De volgende plenaire vergadering is 26 nov., hier
kunnen nog voorstellen worden ingedient. Er was op de vergadering een discussie
over de vraag of het NSF een eenmalige gebeurtenis is of een continue proces van
samenwerking. Bedoeling is verder dat er aandacht wordt gegeven aan de G8
bijeenkomst in 2007 in Dutsland. Er komt daar veel protest. Verder was de vraag of
de site van het NSF interactief moest worden maar daar is geen besluit over gevallen.

6. Anna: wat is nu een open ruimte?

Is een open ruimte een plek waar zonder afmelding afspraken niet door gaan, en
notulen notair te laat uitgewerkt worden? Kortom een plek waar alles maar op zijn beloop wordt gelaten. Maar gezien het tijdgebrek bij de vergadering is een uitgebreide discussie over dit onderwerp uitgesteld. Jasper zegt dat we het over dit soort dingen vooral in een informele setting kunnen hebben. Andre wil ook dat dit integraal gevoerd moet worden. Rob B. zegt dat we meer anderen erbij moeten betrekken en ons goed moeten presenteren. Hij stuurt hier nog een verzoek over rond.

7. 15 november

Er is hier al een mail over rondgestuurd. De klinker is heel de dag open en ‘s avonds is er om 9u (en vanaf 20.30) vanaf het pleintje bij de stadswinkel een wandeling naar de plek waar Louis werd doodgeschoten.

RONDVRAAG

  • Sjoerd: film over onafhankelijke media in videocafe onderbelicht in de klinker, helaas al geweest op moment van schrijven (sorry). Verder lijkt het hem leuk om een actiezangkoor te beginnen, vooral na inspiratie te hebben opgedaan van Nijmeegs volkszanger Peter Frijsen, die aanwezig was tijdens de aftelactie. Ook komt er een nieuw http://www.2dh5.nl festival van alternatieve politiek en netwerken. 1, 2 en 3 december in Utrecht.
  • Krista: 30 okt is er een klimaatcafe met diverse verschillende politieke partijen, met ook muziek en een quiz. Verder is http://www.milieudefensie.nl bezig met een handtekeningen ophalen voor een burgerinitiatief tegen het voortbestaan van de bioindustrie, vóór een meer dier- en milieuvriendelijke veehouderij,info:  www.stopfoutvlees.nl, tekenen kan ook online.
  • Hanneke: heeft het stuk gelezen van Louis over de AIVD dat twee weken voor zijn dood in de NRC werd gepubliceerd. Zich is diep geschrokken over de inhoud van dit stuk en het feit dat Louis zo kort daarna om het leven kwam. Je kan het lezen op: http://www.burojansen.nl/artikelen_item.php?id=283 De volgende 2 vergaderingen kan ze overigens er niet bij zijn
  • Anna: verwarring over wat we nou moeten met die open ruimte, praten of doen?
  • Rob: Gelieve de volgende keer voorstellen voor op de vergadering rondsturen. Voor het overige gaan hij, Jasper en Andre de volgende vergadering voorbereiden.

Volgende bijeenkomst:
donderdag 9 november 2006
20:00, Turkse Volksvereniging DHD, Tollenstraat 83, Nijmegen