Verslag Open Avond 13 juni 2006

geplaatst in: Verslagen | 0

Aanwezig
Elbert, Miek, Philly, Sjoerd, Jasper, Marcel, Hilde, Rob B., Bart, Laura, Regnine, Jacqueline, Mamadou, Daisy, Stoffel, Eric, Paul, Maarten, Jonas, Chris, Elmar, Violet, Hanneke, Marloes, Ronaldo, Ani, Gertjan, Lenie, Anna, Esther, Andre, Arnaud, Kenan, Marte, Ineke, Jac, Seong, Tjade, Nesim, Rob G. (wellicht missen hier enkele namen, excuses)

Doel van het Nijmeegs Sociaal Forum
Na een voorstelronde licht ‘voorzitter’ Tjade de uitnodiging toe. Na aanvullingen van anderen wordt duidelijk dat het Nijmeegs Sociaal Forum een open ruimte is, waar mensen en (actie)groepen elkaar ontmoeten, informeren, van elkaar leren en kunnen besluiten aan voorgestelde acties mee te doen. In tegenstelling tot het Nederlands Sociaal Forum dat een eenmalige bijeenkomst is, willen we met het Nijmeegs Sociaal Forum een proces op gang brengen. De belangrijke vraag ‘wat willen we nu eigenlijk bereiken?’ blijft voorlopig onbeantwoord, hoewel iedereen hier allerlei (uiteenlopende) ideeen over lijkt te hebben. Juist een proces van ontmoeting en uitwisseling op de lange termijn kan leiden tot gemeenschappelijke antwoorden.

Communicatie
Keer het Tij Nijmegen heeft niet lang geleden een website (Bataforum.nl) in het leven geroepen, waar met medewerking van de Nijmeegse alternatieve ‘internethost’ Antenna iedereen haar/zijn verhaal en info kwijt kan en waar discussies kunnen plaatsvinden. Deze site wordt ter beschikking gesteld aan het Nijmeegs Sociaal Forum. Er komen twee mailinglijsten. Een voor mensen die alleen info willen en de ‘Nieuwsbrief’ gemaild krijgen en een discussiemailinglijst voor de zeer betrokkenen. Iedere deelnemer aan het Nijmeegs Sociaal Forum kan gebruik maken van de lijsten en iedereen kan zich via de site aan- en afmelden. De websitenaam
http://www.bataforum.nl wordt na discussie aangenomen, met als ondertitel: Nijmeegs Sociaal Forum. Jasper heeft een weblog (http://nijmeegssociaalforum.blogspot.com), waarop staat hoe een aantal mensen tot dit initiatief gekomen zijn. Hij zal deze info op Bataforum zetten.

Bijeenkomsten
Vervolgens is er discussie over het karakter, plaats en frequentie van bijeenkomsten van het Nijmeegs Sociaal Forum. Het karakter van NSF-bijeenkomsten wordt het best getypeerd als een open ontmoetingsplaats, die net als de website, openstaat voor voorstellen, aankondigingen, discussie-bijdragen, etc. De bijeenkomsten hebben tot doel elkaar enthousiast te maken, elkaar te informeren en van elkaar te leren. Elke bijeenkomst kan andere geïnteresseerden aantrekken. Vooraf aan elke bijeenkomst kan elke groep/persoon een presentatie geven, bijvoorbeeld over lopende activiteiten.
Het wordt duidelijk dat er behoefte is om elkaar beter te leren kennen. Ook wordt vastgesteld dat regelmaat en een vaste plek ten goede zullen komen aan de continuiteit. Daarom wordt besloten om iedere tweede donderdag van de maand bij elkaar te komen. De plaats wordt de Grote Broek, waar na afloop ook in kafee de Onderbroek gelegenheid is om na te borrelen en verder te praten. Daarnaast kunnen (thematische) bijeenkomsten of ‘excursies’ elders plaatsvinden.
In navolging van het Wereld Sociaal Forum spreken we af dat niemand praat namens het Nijmeegs Sociaal Forum. Iedereen praat in de eerste plaats namens zichzelf en eventueel namens een deelnemende groep. Tijdens de bijeenkomsten wordt afgesproken wie de volgende bijeenkomst voorbereiden (gespreksleiding, verslag, etc). Via de mailinlijst kan iedereen voorstellen doen voor de inhoud van bijeenkomsten. Lessen voor de volgende keer: er komt een flip-over, we houden een pauze en de ´voorzitter´ zit op een plek waar zij/hij iedereen goed kan zien en horen.

Inventarisatie van plannen & mededelingen

 • Regine: Stichting Gast helpt uitgeprocedeerden en zij doet mee aan de landelijke Aftelcampagne. Doel is dit kabinet en zijn a-sociale politiek ten aanzien van vluchtelingen eruit te gooien. Op 21 september komt de karavaan in Nijmegen. Op Plein ’44 in de ochtend en op het Marienburg in de middag vinden activiteiten plaats. Lux doet mee met film en debat. Onderdeel is een dodenherdenking. Vooral vluchtelingen voeren overdag de acts uit. De kosten bedragen ongeveer € 2000,- en Stichting Gast vraagt ideeën en (financiële) medewerking. Zie ook: http://www.aftellentothetpardon.nl/
 • Jac: Tijdens de Vierdaagse vindt op het Kelfensbos een multicultureel festival plaats. Gekeken wordt of het Nijmeegs Sociaal Forum zich hier op de een of andere manier kan presenteren, bijvoorbeeld het eerder gebruikte spandoek waarop mensen hun kijk op ‘een andere wereld’ kwijt kunnen. Nadere info en verzoek om mee te doen volgt.
 • Rob G.: Gaat een politiek café organiseren.
 • Rob B.: Er wordt gewerkt aan de geschiedenis van de Pierson door de bewoners uit de buurt. Zie ook: http://www.pierson25jaar.nl
 • Jasper: 1) Welke mensen willen meewerken aan de verdere technische en inhoudelijke ontwikkeling van de website? 2) Tijdens de Vierdaagse komt een anti-militairistische actie mede georganiseerd door het Nijmeegs Platform tegen de Nieuwe Oorlog, zie ook: http://www.nijmeegsplatform.net
 • Seong: Voorstel voor een discussieavond over religie en sexualiteit. Geïnteresseerden gevraagd.
 • Anna: We willen een bijeenkomst organiseren over emancipatie en prostitutie.
 • Gert-Jan: Er komt ook audio en video op bataforum.nl.
 • Violet: Is bezig met met een cultureel project rond het thema ‘samen leven’. Binnenkort komt er een brainstormavond.
 • Elmar: Naar aanleiding van de plannen van Dekker en Donner over kraakverbod komt er info en actie, zie ook: http://www.krakengaatdoor.nl
 • Eric: Plannen om een proces op gang te brengen om jonge meiden zelfbewuster te maken.

Besluitenlijstje

 • Ineke geeft de info van het NSF door aan de Stadskrant en bekijkt andere informerende opties.
 • Jasper maakt mailinglijsten en zet info op Bataforum.nl
 • Op maandag 19 juni vergadert de voorbereidingsgroep voor de bijeenkomst van 13 juni. Aangemeld hebben tot nu toe: Jac, Rob B., Tjade, Regine en Rob G.
 • Iedereen informeert anderen om de volgende keer ook mee te komen.

Volgende bijeenkomst: Donderdag 13 juli om 20.00 uur in de Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46